VLDL-cholesterol

Met VLDL-cholesterol wordt verwezen naar het transportmolecuul waar cholesterol aan gekoppeld is om via het bloed vervoerd te kunnen worden naar lichaamscellen en weefsels. In dit geval gaat het om een ‘very low density lipoproteine’.

Een lipoproteine is een transportdeeltje dat bestaat uit vet en eiwit. VLDL is het lipoproteine dat het meeste risico op hart- en vaataandoeningen met zich meebrengt.

Dit komt omdat de deeltjes grotendeels uit vet bestaan en voor een klein deel uit eiwit. Het deeltje vervoert ook voornamelijk vet (triglyceriden) en bijna geen cholesterol.

VLDL vormen zeer kleine deeltjes die makkelijk de aderwand kunnen doordringen en voor opstoppingen en plaque kunnen zorgen. Ook kunnen ze zorgen voor aderverkalking (atherosclerose).