Cholesterolratio

De verhouding tussen het LDL en HDL cholesterol kan worden berekend middels de cholesterolratio. Een ‘scheve’ verhouding met te veel LDL kan dus duiden op een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

De cholesterolratio wordt berekend door het totaal cholesterolgehalte (LDL + HDL) te delen door het HDL. De ratio hoort kleiner dan 5 te zijn.

De cholesterolratio tezamen met inzicht het aantal LDL-deeltjes en de grootte van deze deeltjes zijn een betere voorspeller van hart- en vaatziekten dan de totale LDL-cholesterolscore.